Menu

O AIKIDO

Podstawy

DOJO
Jest to sala w ktorej odbywają się treningi sztuk walki. Nazwa wywodzi się z buddyzmu. Dawniej określano nią specjalne miejsce w świątyni, gdzie mnisi ćwiczyli oddychanie i koncentrację. Obecnie używa się jej w odniesieniu do całego budynku, lub też, jak wcześniej wspomniałem, do samej sali treningowej. Zgodnie z zachowaną tradycją każda część maty ma swoją nazwę i przeznaczenie. Miejsce, na którym siada prowadzący zajęcia (podczas rozpoczęcia i zakończenia treningów) nazywa się KAMIZA - wyższe miejsce. Naprzeciw niego siedzą ćwiczący, to miejsce nazywa się SHIMOZA - miejsce niższe. Po lewej stronie kamiza znajduje sie JOSEKI, a po prawej SHIMOSEKI. Często w dojo wisi portret twórcy aikido, lub też japoński ideogram słowa aikido. W tym miejscu, gdzie wisi portret nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów (butów, toreb, itp.). Prawo położenia tam jo i bokkena ma tylko instruktor prowadzący zajęcia.

ETYKIETA
Wchodząc na salę wykonujemy ukłon w pozycji stojącej tachi rei. następnie, jeżeli nie ma jeszcze instruktora, zajmujemy się indywidualną rozgrzewką. Po jego wejściu na znak jednego ze starszych uczniów wszyscy siadają. Każdy, kto się spoźni siada na końcu maty oczekując pozwolenia trenera na dołączenie do grupy. Na komendę mokuso (medytować) wszyscy przymykają oczy, koncentrując się na oddechu. Celem medytacji jest psychiczne przygotowanie do trudów treningu.
Po słowie jame (koniec) przerywamy koncentrację, a prowadzący podaje komendę shomen ni rei (ukłon w przód), na którą wszyscy wykonują ukłon w kierunku kakemono. Po jego wykonaniu instruktor obraca się twarzą do uczniów i wypowiada otakai ni rei (ukłon wzajemny). Wszyscy kłaniają się w jego kierunku wypowiadając onegaishu masu (uprzejmie zapraszam do wspólnego treningu). Potem instruktor wstaje, a na jego znak wykonują to samo uczniowie. Ceremoniał zakończenia jest taki sam jak rozpoczęcia, z tym, że po komendzie otakai ni rei wykonujemy ukłon wzajemny mówiąc domo arigato gozaimashita (bardzo uprzejmie dziękuję za wspólny trening).

POZYCJA
Podstawowa pozycja w aikido to tzw. pozycja trójkątna. Kolana powinny być lekko ugięte a sylwetka wyprostowana i lekko skręcona (profil, jak strzelający łucznik). Nie patrzymy na atakującego, ale w bok, staramy się go wyczuć. W zależności od tego która noga jest z przodu pozycja przyjmuje nazwę: MIGI HANMI (prawa z przodu), HIDARI HANMI (lewa zprzodu). Jeżeli obaj aikidocy stoją względem siebie w jednakowych pozycjach wówczas nazywamy ją AI HANMI, gdy w przeciwnych GYAKU HANMI.

PORUSZANIE
Wyróżniamy trzy sposoby poruszania się: krokiem dostawnym TSUGI ASHI. Polega on na przesuwaniu nogi wykrocznej w przód i dołączaniu drugiej. Odległość między stopami po zakończeniu ruchu powinna być taka sama jak przy pozycji wyjściowej. Ten sam ruch możemy wykonywać również do tyłu, z tym, że ruch rozpoczyna naga zakroczna. Krokiem przestawnym AYUMI ASHI. W tym przypadku ruch do przodu wykonuje noga zakroczna. Zmienia się wtedy pozycja np. jeżeli stoimi w MIGI HANMI, to po tym kroku będziemy stali w pozycji przeciwnej HIDARI HANMI i wykonując ten ruch dalej wrócimy ponownie do MIGI HANMI. Zwroty i obroty ciała TAI SABAKI. Wyrózniamy tu dwa podstawowe: TENKAN oraz IRIMI TENKAN. TENKAN jest to obrót ciała na nodze wykrocznej (przeważnie o 180 stopni). Ruch zawsze rozpoczyna głowa. Wiele osób zapomina o tym, co ma później odzwierciedlenie w wolnym wykonaniu zejścia. "Baletowe" tenkan tzn. wykonywanie nogą zakroczną zbyt obszernego ruchu (po kole), jak też zbyt dalekie odstawienie jej po jego zakończeniu ruchu pochłania  dużo czasu. Czasu, którego w czasie ataku jest mało. Przy szybkim napastniku wykonującym np. mae geri (kopnięcie proste) w twarz, wolne wykonanie tenkan wiąże się w najlepszym przypadku z wizytą u stomatologa. Zejście powinno odbywać się szybko, zdecydowanie, bez zbędnej finezji ale też dokładnie technicznie. Osoba, która ciągle ćwiczy w tym samym (wolnym) tępie nie będzie mogła poradzić sobie z szybkimi atakami, dlatego ci co opanowali już dobrze tenkan powinni wykonywać go w szybszym tempie. IRMI TENKAN Jest kombinacją ruchu AYUMI ASHI  i TENKAN. Jest wiele odmian tego ruchu np. po kącie prostym, w czterech kierunkach, łączenie kilku IRIMI TENKAN. Celem takiego ćwiczenia jest umiejętność swobodnego poruszania się w dowolnym kierunku i momencie. TAI SABAKI stanowią podstawę wszystkich sztuk walki.